Skip to content

Työpaketit

Hankkeessa on viisi työpakettia:

TP 1 Henkilöstökoulutukset ja pedagoginen kehittäminen

Työpaketissa ideoidaan, suunnitellaan ja toteutetaan XR-teknologiaan liittyviä henkilöstökoulutuksia ja kehitetään pedagogisia malleja. Työpakettia koordinoi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

TP 2 XR-sisältöpilotit eri koulutusalueille

Työpaketissa kehitetään XR-teknologiaa hyödyntäviä opetussisältöjä sosiaali- ja terveysalan koulutuksiin. Työpakettia koordinoivat Turun ja Kajaanin ammattikorkeakoulut Työpaketilla on yhteys työpakettiin 1.

TP 3 XR-yritysklusteri ja pilottisisällöt yritysyhteistyöhön ja työssäoppimiseen

Työpaketissa kartoitetaan suomalaiset VR- ja AR-teknologiapalveluyritykset ja kootaan niistä visualisointi sekä kehitetään sisällöntuotannon yhteistyömalli. Työpakettia koordinoi Metropolia ammattikorkeakoulu.


TP 4 Hankkeen koordinointi, viestintä ja tulosten levittäminen

Työpaketti vastaa hankkeen kokonaiskoordinoinnista, viestinnästä ja tulosten levittämisestä. Lisäksi koordinoidaan työpakettien välistä työskentelyä erityisesti pedagogisen kehittämisen osalta. Työpakettia koordinoi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.


TP 5 Verkostotyöskentelyn vakiinnuttaminen

Työpaketissa luodaan suunnitelma ja malli verkostomaisen työskentelyn vakiinnuttamiselle ja levittämiselle. Työpakettia koordinoi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Työpaketilla on tiivis yhteys työpakettiin 3.