Uusi teknologia – uusi osaaminen – uusi pedagogiikka PedaXR

Hanke kokoaa ja mallintaa XR-teknologiaa (extended reality) hyödyntävät oppilaitokset ja yritykset tekemään jatkuvaa TKI-yhteistyötä; ennakoimaan, tutkimaan, tunnistamaan ja reagoimaan teknologian tuomia muutostarpeita pedagogiikkaa, oppimateriaaleja ja koulutusta kehittämällä. Hankkeessa kehitetään henkilöstön XR-teknologiaosaamista yhdessä yritysten kanssa, sillä muutostarpeista saa parhaiten tietoa nimenomaan työelämän murroksessa ja uuden teknologian parissa toimivilta yrityksiltä.

Hankkeessa
• luodaan kansallinen verkosto, joka tutkii ja kehittää XR:ään liittyviä sisällöllisiä ja pedagogisia ratkaisuja ja luo mallin
verkostotyön vakiinnuttamiselle,
• lisätään korkeakoulujen henkilöstön ja yritysten tietoa ja taitoja XR:n mahdollisuuksista opetus- ja koulutuskäytössä,
• vahvistetaan yritysten ja korkeakoulujen välistä TKI-toimintaa kansallisesti ja kansainvälisesti sekä laajennetaan XR:n
käyttöä oppilaitoksissa ja yrityksissä, ja
• kehitetään XR-pilottisisältöjä.

Hankkeen toteuttajina ovat Haaga-Helian, Kajaanin, Metropolian ja Turun ammattikorkeakoulut. Koordinaattorina toimii Haaga-Helia.

Hankkeen aikataulu: 1.8.2020 – 31.7.2023. Hankketta rahoittaa opetus- ja kulttuurinimisteriö.

Comments are closed.